"Det finns bara 2 olika sorters travspelare, de som redan har registrerat sig på travsystemet.se och de som ännu inte gjort det!"

Allt om V75/V86 på ett ställe!
Vinn mer och oftare med reducerade system

Användarvillkor

1. ALLMÄNT

Dessa användarvillkor gäller för www.travsystemet.se som ägs och drivs av Travsystemet ABCD AB (559130-6153), Box 33, 601 02 Norrköping, Sverige.

Genom att besöka vår hemsida och använda våra tjänster accepterar du dessa användarvillkor. Du måste vara 18 år och myndig för att registrera dig. Dessa användarvillkor reglerar din användning av samtliga tjänster. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor ska du inte registrera dig på webbplatsen.

Travsystemet förbehåller sig rättan att fortlöpande göra ändringar i sina användarvillkor om ett eventuellt behov uppstår av detta.

2. KÖPVILLKOR ABONNEMANG & Medlemskap

Att registrera sig på Travsystemet.se är gratis. För att använda tjänsten fullt ut och lämna in reducerade travsystem via ATG.se samt kommunicera med andra medlemmar genom att skriva i forum & chat krävs att man löst ett abonnemang. Abonnemanget är giltigt den period du löst abonnemanget för (1 månad, 3 månader eller 6 månader). Väljer du att avsluta ditt medlemskap innan abonnemanget löper ut sker ingen återbetalning av kvarvarande tid. Abonnemanget är personligt och det är inte tillåtet att någon annan än du själv brukar det.

Ångerrätt gäller enligt distans och hemförsäljningslagen, vilket innebär att du inom 14 dagar har rätt att ångra ditt köp. Skulle du samtycka till att påbörja nyttjandet av ditt köpta abonnemang under ångerfristen, förlorar du din rätt att ångra ditt köp. Läs mer på konsumentverket.se.

Om Du på något sätt missbrukar ditt abonnemang kan Travsystemet ABCD AB vägra en förlängning av abonnemanget trots att du är villig att betala abonnemangsavgiften. Travsystemet ABCD AB förbehåller sig rätten att höja abonnemangsavgiften.

3. ANVÄNDNING av Webbplatsen

Travsystemet ABCD AB tillåter dig åtkomst och användning av Travsystemets webbplats. Du kan ladda ner och skriva ut innehållet som finns tillgängligt på webbplatsen enbart för icke kommersiellt bruk. Du kan använda informationen på valfri dator, surfplatta eller mobil utan krav på specifik hårdvara.

Du samtycker till att ta emot meddelanden från Travsystemet som rör ditt konto i elektronisk form.

De automatiskt genererade system som Travsystemet tillhandahåller Travsystemets Autosystem TA och Travsystemets Autosystem TA-THHP, garanterar inte någon form av vinst. De är endast framtagna för att vägleda och hjälpa dig som abonnent att spela med reducerade system.

Du har som kund eget ansvar att kontrollera att informationen på webbplatsen stämmer överens med spelbolagens information.

Det är inte tillåtet att försöka kringgå Travsystemets säkerhetsåtgärder eller använda Travsystemets webbplats på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, försämra eller överbelasta Travsystemets webbplats eller inkräkta på andra personers användning av tjänsten.

Du har som kund hela det totala ansvaret för spel, spelsystem mm som lämnas in till spelbolaget ATG. Du har vidare som kund hela det totala ansvaret för att kontrollera att kostnaden för de till spelbolaget överförda spelsystemen motsvarar det belopp som dragits från ditt konto hos spelbolaget och du måste själv tillse att Du erhåller kvitto eller annat motsvarande bevis av spelbolaget på till spelbolaget insänt spel. Travsystemet ABCD AB påtar sig inget ansvar för fel som kan uppstå vid överföringar mellan dig och spelbolaget. För allt spel och dess konsekvenser ansvarar du själv.

Följande regler gäller för användandet av Travsystemets Forum & Chat - Du ansvarar själv för innehållet i dina inlägg. Travsystemet kan inte hållas ansvariga för innehållet i inlägg. Travsystemet förbehåller sig rätten att radera olämpliga eller brottsliga inlägg, och att spärra de som uppför sig olämpligt.Det är fritt att föra fram egna åsikter, men följande är inte tillåtet på forumet: Hets mot folkgrupp, Rasism, Uppmaning till brott, Personliga påhopp, Reklam, Meningslösa inlägg/nonsens.

4. BEGRÄNSNINGAR I ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Informationen på webbplatsen i form av startlistor mm uppdateras kontinuerligt. Travsystemet kan dock inte garantera att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att detta särskilt meddelas. Travsystemet ABCD AB garanterar inte att webbplatsen fungerar utan avbrott eller störningar.

6. UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKE

Travsystemet ABCD AB har äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter tillhörande webbplatsen. Genom att använda våra tjänster förvärvar du ingen immateriell äganderätt till våra tjänster eller det innehåll som du kommer åt. Struktur, uppbyggnad och kod är företagshemligheter och konfidentiell information som tillhör Travsystemet ABCD AB. Du är skyldig att behandla informationen på webbplatsen på samma sätt som du skulle behandla annat upphovsrättsskyddat material. Publicering, modifiering, reproduktion, anpassning, överföring eller lagring av hela eller delar av innehållet på webbplatsen utan Travsystemets tillstånd är förbjudet. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan rättsinnehavarens skriftliga medgivanden.

8. COOKIES

Travsystemets webbplats innehåller cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator när Du besöker webbplatsen. Textfilen används bland annat för att underlätta din användning av webbplatsen. Travsystemet använder så kallade sessionscookies som endast lagras temporärt då Du besöker webbplatsen. Sessionscookies försvinner då du loggar ut eller stänger webbläsaren.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Dataskyddsdirektivet och Personuppgiftslagen (PUL) ersattes den 25 maj 2018 med en ny dataskyddsförordning (GDPR) och dataskyddslag. Det innebär att de personuppgifter du lämnar till Travsystemet ABCD AB kommer behandlas enligt Dataskyddsförorordningens regelverk som ger dig rätt till mer information.

Du samtycker till att Travsystemet behandlar personuppgifterna i den mån det är nödvändigt för administration och fullgörande av avtal eller skyldigheter att lämna sådana uppgifter till behöriga myndigheter. Informationen vi erhåller delas eller säljs inte till någon annan utan omfattas av våra sekretess regler.

10. FRISKRIVNING/Force Majeure

Trots att Travsystemet ABCD AB vidtagit åtgärder för att se till att all information på webbplatsen är korrekt och uppdaterad kan informationen innehålla felaktigheter eller tryckfel. Travsystemet ABCD AB lämnar inga garantier eller utfästelser om innehållet i informationen. Travsystemet ABCD AB påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller brister i informationen eller innehållet på webbplatsen. Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. Informationen bör noggrant utvärderas av dig själv. Vi lämnar inga garantier eller utfästelser att tjänsten fungerar felfritt. Om din användning av Travsystemets webbplats leder till behov av underhåll, reparation eller utbyte av utrustning eller data eller några andra kostnader, så är inte Travsystemet ABCD AB ansvarig för dessa kostnader. I den mån det är tillåtet enligt lag är Travsystemet ABCD AB inte ansvarig för förlorade data, direkt eller indirekt skada, intäktsbortfall, utebliven vinst, följdskada eller annan skada.

11. TVIST

Tvist angående tolkning och tillämpning av dessa villkor skall avgöras i svensk domstol enligt svensk lag.